Zoom HTML5 Template by templatemo.com Product Services About Contact Company Intro Testimonials

System Informacji Przestrzennej

Gminy Spytkowice

Lista usług OGC (WMS,WFS)

WMS Obowiązujące MPZP
http://sip.spytkowice.pl/cgi-bin/obw-mpzp.cgi?

WMS Obowiązujące SUiKZP
http://sip.spytkowice.pl/cgi-bin/obw-suikzp.cgi?

O portalu

System Informacji Przestrzennej to zbiór informacji o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obiektach znajdujących się pod, na oraz nad powierzchnią ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym układzie współrzędnych. Jest fundamentem bazy wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego. W systemie zawarte są informacje o zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, gospodarce, rolnictwie, drogach , zabytkach itp. Jest podstawą do świadomego zarządzania przestrzenią gminy.

Portal prowadzony jest przez
Gminę Spytkowice
przy współracy z portalem
mgis.pl

Kontakt

Spytkowice
(18) 268-83-70
urzad@spytkowice.pl

Urząd Gminy Spytkowice
Spytkowice 26
34-745 Spytkowice

Administrator
MGIS
biuro@mgis.pl